Granada 6 Kapak

 

“Spleen”e Karşı “Uzun Hikâye” / Şaban Sağlık

Bir Dönem Hikâyesi: Uzun Hikâye / Necip Tosun

Uzun Hikâye’de Göç -Toprak ve Sosyalizm / Lütfi Bergen

Mustafa Kutlu’nun Uzun Hikâye’si / Necati Tonga

“Sosyalizm, Siyaset, İsyan Ahlâkı” ve Bulgaryalı Ali / Erbil Korkmaz

Sabır Çekirdeği / Hüseyin Peker

Ey Şehir Ey! / Ali Asker Barut

Berrin Karakaş

Beş Balbalın Türküsü / Mustafa Bal

Kavis / M. Kadir Atasoy

Yaprağın Düş’ü / Naze Nejla Yerlikaya

Kapanış Şiirleri / Kâmil Çağlar Aksu

Saklı / Umut Durmuşoğlu

Bahar Korkusu / Kalender Yıldız

Marla’ya Ağıt / Eşref Yener

Ard İzlenim / Fatma Yeşil

Araf / Serkan Ozan Özağaç

Sudan Katı / Zafer Zorlu

Günün Ötesi / Servet Gündoğdu

William Shakespeare Julius Caesar / Jül Sezar’dan

Doris Lessing ile Söyleşi

Yaratıcı Yazarlık: Endüstriyel Edebiyat Tasarımına Doğru / Yavuz Demir

Sanattan Çıkmak / Ömer Erdem

Bâkî ve Shakespeare Üzerine Metinlerarası Bir Yaklaşım: “Hazan Gazeli” ve “Sone 73” / Alphan Akgül

Bir Gün Bir Kitap Okudum Ve… / Dan Brown

Eve Gidecektim / Ethem Baran

Filit / Remzi Karabulut

İncinik/ Recep Şükrü Güngör

Habil ile Kabil / Murat Taş

Ne Rüya Ne Serap/ Figen Öcal

Yüz Hırsızı / Aslan Günhan

Oda Öyküleri/ Atiye Gülfer Kaymak

Bir Elma Daha Lütfen! / Ayla Yılmaz

Tekrar Anlat Semiha / Engin Türkgeldi

Kolaj Seyahat / Mert Öztürk

Yılmaz Yılmaz’la Söyleşi / V. Hüseyin Kaya

“Hem alaylıyım hem mektepli.” / Ela Korgan

Geçerken V / İbrahim Tökel

Ses Veriyorum, Korkmaaa!

Muhayyelât-ı Hayâl Hanım İstanbul’da Don Kişot Daniş Çelebi ile Mülakat

Advertisements