Öyle bir mûsikîyi örten ölüm,

Bir teselli bırakmaz insanda.

Muhtemel görmüyor henüz gönlüm.

Çok saatler geçince hicranda,

Düşülür bir hayâle, zevk alınır:

Belki hâlâ o besteler çalınır,

Gemiler geçmeyen bir ummanda.

 

Yahya Kemal, “Itrî”, Kendi Gök Kubbemiz, s.17-18.